نماز راهي به سوي خدا
آرام بخش دلها (الذین ان مكنّاهم فی الارض اقاموا الصلوه)

 
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم آبان 1390

بسم الله

نماز شکسته مخصوص مسافر است.

زمانی که انسان ۸ فرسخ یعنی ۴۴ کیلومتر از شهر خود دور شد نماز وی شکسته می شود.

یعنی تنها نمازهای ۴ رکعتی (نماز ظهر،عصرو عشا) دو رکعتی خوانده می شود مانند نماز صبح. این به طور کلی بود.

اما کلا ۸ شرط برای شکسته خواندن نماز می باشد که از این قرار است:

 

1.آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد

۲٫ ـ آن که از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باش 

3. آن که در بین راه از قصد خود برنگردد

۴٫ آن که نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد، یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند

۵٫ آن که برای کار حرام سفر نکند

۶٫ آن که از صحرانشینهایی نباشد که در بیابانها گردش می‌کنند و هر جا آب و خوراک برای خود و حشم‌شان پیدا کنند می‌مانند و بعد از چندی به جای دیگر می‌روند.

۷٫ آن که شغل او مسافرت نباشد

۸٫ آن که حد ترحض برسد یعنی از وطنش یا جایی که قصد کرده ده روز در آن جا بماند، به قدری دور شود که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشود.

(ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, ص۷۰۸ الی۷۳۲)ارسال توسط محمد جواد پاكروان

عکس

ابزار رایگان وبلاگ